php renklendirme örneği

php renklendirme örneği

<?php

// tek satırlık yorum 1
# tek satırlık yorum 2
/* çok satırlı yorum  */

include('harici.php');

$bolgeler = array(
  'ege' => array('kuzey ege', 'iç ege'),
  'marmara'
);

function testFonksiyonu()
{
  $sayi = 1234;
  $yazi = 'deneme';
  print "$sayi bir sayıdır,\n<?xml version=\"1.0\" ?>";

  for ($i = 0; $i <= $sayi; ++$i)
  {
    $x += 1.0;
  }

  if ( __CONSTANT__ === "sabit" )
    echo <<< TEXT
      <br />
      \$x değişkeninin değeri: $x
      <hr align="center" />
    TEXT;
}
?>

php renklendirme örneği 2
/***********************************
 ** Multiline block comments
 **********************************/

$stringWithUrl = "http://alexgorbatchev.com";
$stringWithUrl = 'hello world';

ob_start("parseOutputBuffer");      // Start Code Buffering
session_start();

function parseOutputBuffer($buf) {
    global $portal_small_code, $portal_gzcompress;
    global $PHP_SELF, $HTTP_ACCEPT_ENCODING;

    // cleaning out the code.
    if($portal_small_code && !$portal_gzcompress) {
        $buf = str_replace("    ", "", $buf);
        $buf = str_replace("\n", "", $buf);
        $buf = str_replace(chr(13), "", $buf);
    }
}

Bir Cevap Yazın