EasyPHP PEAR kurulumu

EasyPHP PEAR içermemesine rağmen PEAR kurulumu için gereken dosyalar bulunmaktadır. Bu yazıda EasyPHP 5.3.6.0 sürümünde PEAR kütüphanesini kuracağız.

PEAR, İngilizce “PHP Extension and Application Repository” ‘nin kısaltılmasıdır. Türkçe olarak “PHP eklenti ve uygulanma deposu” diyebiliriz. En basit tanım olaral PEAR, PHP kullanıcıları için yazılmış hazır fonksiyonlar ve sınıflar kütüphanesidir.

PEAR kurulumu

“Win + R” tuşları ile çalıştır penceresini açıyoruz, komut satırını açmak için de “CMD” yazıp, entera basıyoruz. Açılan komut satırından, EasyPHP’nin kurulu olduğu dizindeki php dizinine gidiyoruz. Ben kurulumu D: dizine yapmıştığım için önce disk değiştiriyorum, sonra da cd komutu ile gidiyorum.

d:
cd d:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php

Normalde php dizini içindeki go-pear.bat ile kurulum yapılır, pear kurulum yazılarında da hep o çalıştırılır. Ancak go-pear.bat EasyPHP de hata verdi, bu yüzden hatayı bypass etmek için direk php.exe ile kurulum yaptım.

Kurulum komutunu yazıyoruz:

php -d phar.require_hash=0 PEAR&#92go-pear.phar

İlk önce aşağıdaki soru geliyor:
Are you installing a system-wide PEAR or a local copy?
(system|local) [system] :

Soruya “local” yazıp enter tuşuna basıyoruz, gelecek onay sorusuna da “yes” yazıyoruz.

Ekrana ikinci sorumuz geliyor:

Below is a suggested file layout for your new PEAR installation.  To
change individual locations, type the number in front of the
directory.  Type 'all' to change all of them or simply press Enter to
accept these locations.

 1. Installation base ($prefix)                   : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php
 2. Temporary directory for processing            : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92tmp
 3. Temporary directory for downloads             : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92tmp
 4. Binaries directory                            : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php
 5. PHP code directory ($php_dir)                 : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92pear
 6. Documentation directory                       : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92docs
 7. Data directory                                : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92data
 8. User-modifiable configuration files directory : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92cfg
 9. Public Web Files directory                    : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92www
10. Tests directory                               : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92tests
11. Name of configuration file                    : D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php&#92pear.ini
12. Path to CLI php.exe                           : .

1-12, 'all' or Enter to continue:

Bu aşamayı “Enter” tuşuna basarak direk geçiyoruz.

Kurulum bitti, ancak sonlara doğru şöyle bir hata dikkatinizi çekebilir:

WARNING!  The include_path defined in the currently used php.ini does not
contain the PEAR PHP directory you just specified:

Bu hatanın sebebi PEAR kurulumunun php.ini dosyasını bulup içine ayarlarını yazamaması. Bu işlemi manuel yapacağız.

[ AÇ ]

conf_files/php.ini

[ BUL ]

; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear"
; http://php.net/include-path

[ SONRASINA EKLE ]
include_path=".;${path}&#92php&#92pear;${path}&#92php&#92PEAR"

PEAR’ın test edilmesi

EasyPHP www/ dizini içinde pear_test.php adında bir dosya oluşturup içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz:

<?php
require_once 'System.php';
var_dump(class_exists('System'));
?>

Dosyayı çalıştırdığımızda “true” değeri yazıyorsa, PEAR kullanıma hazır demektir. “False” gelirse ne olacağını bilmiyorum, hiç false ile karşılaşmadım.

PEAR’a paket eklenmesi

Win + R tuşları ile çalıştır penceresini açıyoruz, komut satırını açmak için de CMD yazıp, entera basıyoruz. Açılan komut satırından, EasyPHP’nin kurulu olduğu dizindeki php dizinine gidiyoruz. D: dizine kurduğum için önce disk değiştiriyorum, sonra da cd komutu ile gidiyorum.

d:
cd d:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92php

Bu dizinde iken “pear” komutunu verdiğimizde PEAR kullanımı ile bilgiler ekrana yazacaktır, “pear install paket_adi” komutu ile yeni paketleri ekleyebiliriz. PEAR paketlerini de kendi sitesinden bulabiliriz: http://pear.php.net/packages.php

Bir Cevap Yazın