EasyPHP SQL araçlarının toparlanması

Bu yazımızda EasyPHP 5.3.6.0 sürümü için ihtiyacımız olan/olacak sql araçlarını bir dizin içinde toplayıp, httpd.conf dosyamızı buna göre özelleştireceğiz.

Bu yazıda kullandığım sql araçları:

  • phpMyAdmin
  • Chive, Yii framework ve ajax kullanılarak yazılmış phpmyadmin benzeri bir araç
  • SQLiteManager, SQLite yönetimi için phpmyadmin benzeri bir araç

D:&#92EasyPHP-5.3.6.0 içinde sql_tool adı ile yeni bir dizin oluşturuyoruz, D:&#92EasyPHP-5.3.6.0 içindeki phpmyadmin/ dizinini içine taşıyoruz. Diğer indirdiğimiz araçlarıda benzer şekilde sql_tool içinde şu isimler ile topluyoruz:

D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92sql_tool&#92phpmyadmin
D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92sql_tool&#92chive
D:&#92EasyPHP-5.3.6.0&#92sql_tool&#92sqlitemanager

httpd.conf değişiklikleri

[ AÇ ]

conf_files/httpd.conf

[ BUL ]

  Alias /home/mysql "${path}/phpmyadmin"
  Alias /home/sqlite "${path}/sqlitemanager"

[ BUNUNLA DEĞİŞTİR ]
  Alias /home/mysql "${path}/sql_tool/phpmyadmin"
  Alias /home/sqlite "${path}/sql_tool/sqlitemanager"
  Alias /home/chive "${path}/sql_tool/chive"

[ BUL ]
    <Directory "${path}/phpmyadmin">

[ BUNUNLA DEĞİŞTİR ]
  <Directory "${path}/sql_tool/phpmyadmin">

[ BUL ]
    <Directory "${path}/home">

[ ÖNCESİNE EKLE ]
    <Directory "${path}/sql_tool/chive">
        Options FollowSymLinks Indexes
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        allow from 127.0.0.1
        deny from all
    </Directory>

    <Directory "${path}/sql_tool/sqlitemanager">
        Options FollowSymLinks Indexes
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        allow from 127.0.0.1
        deny from all
    </Directory>

[ BİTTİ ]

Erişim URL adresleri

phpMyAdmin http://127.0.0.1:8888/home/mysql
SQLiteManager http://127.0.0.1:8888/home/sqlite
Chive http://127.0.0.1:8888/home/chive

Bir Cevap Yazın