Tablo satırlarını farklı renklendirmek

Bu kodları her ardışık satırı farklı renklendirmek için kullanacağız. Tek sayılar odd, çift sayılar even class’ına sahip olacak.

<?php foreach ($user_list as $num => $user): ?>
  <tr class="<?php echo ($num % 2) ? 'even': 'odd'; ?>">
    <td><?php echo $user->id; ?></td>
    <td><?php echo $user->name; ?></td>
  </tr>
<?php endforeach; ?>

Bir Cevap Yazın